Wellcome to National Portal
Text size A A A
Color C C C C

সর্ব-শেষ হাল-নাগাদ: ২৯ এপ্রিল ২০২২

উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা

ক্রমিক নং                                                                       বিষয়বস্তু                  ডাউনলোড
ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২৩  
ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা, ২০২১-২০২২  -১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন  
উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা ২০২০-২১  
উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা ২০১৯-২০  
উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা ২০১৮-১৯